top of page

LIMIET

Voor 'limiet' zoeken regisseurs Isabel Vervoort en Bert Dobbelaere naar hoe jongeren betekenisvol met de tekst  van shakespeare kunnen omgaan.  10 jongeren gaan een theatrale zoektocht aan, op zoek naar grenzen. Het brengt hen tot macbeth, Shakespeare’s kortste en bloedigste tragedie. 10 jongeren vertellen, op de grens van de waanzin.

bottom of page